LIIKKASEN SUKUSEURA ry

 Liikkasen sukuseuran perustaminen

 

Useat suvun jäsenet toivoivat sukuseuran perustamista, kun Eero Mänttäri tarkisti heiltä puhelimitse sukukirjan sukutietoja. Tältä pohjalta ja yhteistyössä Eero Mänttärin kanssa Helena Pitkänen kutsui joukon suvun jäseniä perustamiskokoukseen 6.5.2004 Helsinkiin. Kokous päätti perustaa Liikkasen sukuseura -nimisen rekisteröidyn yhdistyksen, jonka kotipaikka on suvun alkukodin mukaan Anjalankosken kaupunki.

Samassa kokouksessa hyväksyttiin sukuseuralle säännöt. Sääntöjen mukaan sukuseuran hallintoa hoitavat

-         sukukokous joka 4. vuosi,

-         sukukokouksen valitsema valtuuskunta (15-25 jäsentä ja puheenjohtaja) ja

-         hallitus (7 jäsentä), jonka valtuuskunta valitsee vuodeksi kerrallaan.

 

Sukukokouksessa 12.7.2014 valitun valtuuskunnan jäsenet seuraavaan sukukokoukseen asti ovat:

Puheenjohtaja Timo Puhakka, Mikko Haapanen, Kirsti Harju, Esa Huovila, Aki Kunnari, Elina Lehtomäki, Jarmo Liikkanen,
Petri Liikkanen, Maija-Sisko Mentula, Ulla Muurikainen, Katriina Nummela, Lasse Penttilä, Helena Pitkänen, Juha Puhakka,
Ritva Santala,
Riitta Siren, Helena Sorsa, Irmeli Suur-Uski, Eija Suutari, Ulla Säde, Eija-Liisa Tervo, Pertti Toikka, Pentti Volotinen ja Jyri Ylätalo.

 

Sukuseuran hallitus:

 

Kirsti Harju, 0400-156393, kirsti.harju(at)kymp.net

Petri Liikkanen (puheenjohtaja), 0500-657 763, petri.liikkanen(at)kymp.net

Helena Pitkänen, 0400-255534,  hp.kallionpaa(at)pp.inet.fi

Juha Puhakka, 040 5483677, juha.puhakka(at)pp3.inet.fi

Irmeli Suur-Uski, 040-5000 927, immi(at)ollus(dot)net
Eija-Liisa Tervo (sihteeri), 050-369 4382, eikku.tervo(at)gmail.com

Pentti Volotinen (varapuheenjohtaja ja sukuseuran kotisivut), 050-420 1288, pentti.volotinen(at)saunalahti.fi

 

Liikkasen sukuseuran toiminta

 

Ote säännöistä: ”Sukuseuran tarkoituksena on selvittää nykyisen Anjalankosken osan eli entisen Sippolan pitäjän Liikkalan kylästä kotoisin olevan Liikkasen suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

-         järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,

-         tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa,

-         kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon, sekä

-         harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.”